Friday, April 4, 2014

Ankara Mahalli İdare Seçimleri - Updated


* Ön bulgular. Verileri ve analizleri kontrol etmek gerekiyor. Yorum ve öneriler için teşekkürler.  Detaylı bilgiler YSK tarafından paylaşıldığı zaman daha bilimsel ve detaylı araştırmalar eminim yapılacaktır. Son update: 6 Nisan 2014


Veri: http://sts.chp.org.tr sitesinden alınmıştır. (Nisan 4, 2014) Güncellenmiş olabilir. Cezaevi oylarını kullanmadım. Kontrol etmek isterseniz,

Ankara verisi: http://bit.ly/1inPEBs

İstanbul verisi: http://bit.ly/1kErTGG

Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri arasındaki geçersiz oy farklılıkları AKP ve CHP oy oranları arasındaki farklılıkları açıklıyor mu? 


Ana düşünce: Sandık bazında büyükşehir ve ilçe belediyesi için kullanılan oylarda geçersiz oyların oranı benzerlik göstermelidir. Aynı zamanda seçime katılım oranları da iki seçimde benzerlik göstermelidir. Zira okur-yazarlık ve eğitim durumu gibi geçersiz oylara yansıyabilecek etkenler büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçimlerini aynı oranda etkilemelidir.

İncelediğimiz nokta: Büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı seçimleri için kullanılan geçersiz oylar benzerlik gösteriyor mu? Eğer geçersiz oy oranları arasında bir farklılık var ise bu AKP ve CHP'nin aldığı oranlarıyla bağlantılı mıdır?

İlk göze çarpan nokta seçmenlerin katılım oranlarında ve geçersiz oy oranlarındaki farklılıklar.

Katılım Oranı = Kullanılan Oy / Kayıtlı Seçmen
Geçersiz Oranı = Geçersiz Oy / Kullanılan Oy

Geçersiz Oy Farklılığı için Ilce Dummy'li Regresyon Analizi:

İlk olarak geçersiz oy oranını ele alalım. Standart hatalar ilçe bazında cluster edilmiştir. İstatiksel olarak zayıf ve çok güçlü olmamak  ile birlikte belediye başkanlığı seçimlerindeki geçersiz oyların ilçe belediyesi seçimlerinden fazla olduğu yerlerde büyükşehir seçimindeki AKP-CHP oy farkının azaldığını görüyoruz. Residuallarda beliren kümeleşmeler modelin eksik olduğunu gösteriyor olabilir.Geçersiz Oy Farklılığı için Ilce Dummy'li Regresyon Analizi:

Aynı yaklaşımı katılım oranı için tekrarladığımızda ilişkinin pozitif fakat istatiksel olarak yetersiz olduğunu görüyoruz. Ve residuallar yine ilçe bazındaki modelin ilişki doğru modellendiremediğine işaret ediyor.Alan Dummyli Regresyon Analizleri:

Örnek olarak oyların geçersiz sayılmasında seçim alanları arasında oluşabilecek farklılıkları kontrol etmek için her alan için (değişik okullar gibi) dummy değişkenler ekleyerek yukarıdaki analizleri tekrarladım. Bu farklılık daha çok muhtar pusulasının farklı zarfa konulmadığı durumların değişik şekilde değerlendirilmesinden kaynaklanmış olabilir. Bütün sonuçlar istatistiksel geçerlilikleri kaybetmiş gözüküyor.  Fakat 1649 alanın modele eklemesinin model için ağır bir yük olduğunu belirtmek gerekir. Standart hatalar alan bazında cluster edilmiştir.

Geçersiz oy oranı modeliKatılım oranı modeli


2 comments:

  1. Standard errorlari ilce seviyesinde cluster ettiniz mi ?

    ReplyDelete
  2. bu posttaki sonuclari update ediyorum. duzeltmeler ve eklemeler geliyor.

    ReplyDelete