Monday, April 7, 2014

Mahalli Seçimler - Daha Önceki Çalışmalar ile İlgili Bazı Görüşler


Daha önce yapılan çalışmalar hakkında bazı görüşler

 İlgi çeken çalışmalar @sandikbugları'nın twitter üzerinden paylaştığı veriyi kullanarak @emeyersson tarafından paylaşıldı: http://erikmeyersson.com/blog/ Bu çalışmalarda benim gözüme çarpan birkaç nokta oldu.

İlk olarak katılım oranı ve AKP oy oranı ilişkisi incelendiği zaman küçük olan sandıkların etkisinin göz önüne alınması gerektiği kanısındayım. Zira küçük sandıklarda görevli memurlar tarafından kullanılabilecek yasal ek oylar katılım oranına daha büyük etki edecektir. Mesela İstanbul ve Ankara karşılaştırıldığı takdirde İstanbul'un nüfusu daha yoğun olduğu için daha az küçük sandık olduğunu görüyorsuz. Bu da katılım oranı ve AKP oy oranı ilişkisini gösteren grafiklerin İstanbul ve Ankara arasında farklılık göstermesine neden oluyor.İkinci nokta ise AKP-CHP arasındaki oy oranı farkı ve geçersiz oy oranını inceleyen ilişki ile alakalı. Erik'in fixed effect modelleri kullanarak yaptığı çalışmada ilçe ve alan bazında kontrol kullanıldığı takdirde geçersiz oyların etkisinin azaldığı görülmekte.

Kaynak: http://bit.ly/1hwVEtI


Bir diğer nokta ise ilçe seviyesinde kontrollerin yeterli olup olmadığı. Burada paylaşılan ilçe bazında yapılmış çalışmayı tekrarladım. Sonuçlar biraz farklı olsa da genel olarak aynı doğrultuda.
Peki residuallara baktığımızda ne görüyoruz. Residuallardaki gruplaşmalar ilçelerdeki FE modelinin doğru tanımlanmamış olduğunu gösteriyor olabilir mi?


No comments:

Post a Comment